073-2122245

צרו קשר לפרטים נוספים

*כוכבית מייצגת שדה חובה

צרו קשר לפרטים נוספים

*כוכבית מייצגת שדה חובה

גולש/ת יקר/ה

ברוך הבא לאתר הבית של צמ״ה מבית מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ (להלן "החברה" ו/או "מכשירי תנועה"). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר (להלן "האתר"). השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו עושים כל מאמץ להגן עליה.

נתונים שתמסור ואשר ייאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו וינותחו על ידינו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתר.

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

תנאי הביקור והשימוש באתר

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק ע"י חברת מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ (להלן: "מכשירי תנועה"), יבואנית ומשווקת מכוניות מתוצרת צמ״ה, צמיגים מתוצרת ברידג'סטון, מלגזות תוצרת ייל, ציוד מכני הנדסי וחקלאי, שירותי ביטוח לרכב באמצעות חברת מתיב ושירותי ליסינג תפעולי באמצעות חברת כספא ליסינג. הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בעיון.

המידע באתר

המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר זה הינם כלליים ומוצגים להתרשמות בלבד ולכן אין לשייכם לדגם מסוים ו/או לשוק מסוים. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי ואינו בהכרח כלול במחיר הרכב. מכשירי תנועה והיצרן שומרים לעצמם את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים ומחירים ללא הודעה מוקדמת.

מכשירי תנועה עושה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באתר זה יהא מדויק ומעודכן, אך עם זאת, מכשירי תנועה ו/או היצרן לא יישאו בכל אחריות בנוגע לעדכניותו, לשלמותו ו/או לנכונותו של המידע המצוי באתר זה. מכשירי תנועה והיצרן שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לשנות, לגרוע ו/או לתקן את האתר לפי שיקולם הבלעדי, לרבות את המידע המצוי באתר ואת תנאי השימוש בו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

מכשירי תנועה והיצרן אינם אחראים לתכנים של אתרי אינטרנט, להם קישורים מהאתר, או קישורים לאתר, והם אינם מתחייבים כי כל הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. בנוסף, רשאים מכשירי תנועה והיצרן להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. העובדה שניתן למצוא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. קישורים אלה אין בהם כדי לפרש הבעת תמיכה ו/או מתן חסות ע"י מכשירי תנועה והיצרן לאותם מקורות מידע ותכנים ו/או המלצה לעשות בהם שימוש.

אחריות חובות

המידע באתר אינטרנט זה נמסר כמו שהוא וללא שום אחריות משום סוג, מוצהרת או בפועל, ובכלל כל אחריות מסחרית, התאמה למטרה מסוימת, או הפרת זכויות של צד שלישי. אנו עושים כל מאמץ שהמידע הנמסר הוא מדויק אולם הוא עשוי להכיל טעויות או אי דיוקים ובשום מקרה לא ישאו היצרן ו/או מכשירי תנועה בחבות כלפי כל אדם בשל נזקים מיוחדים, במישרין או בעקיפין ביחס לחומר זה.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, הטקסטים, הגרפיקה, התמונות, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, והעימוד שלהם באתר האינטרנט מוגנות ע"י זכויות יוצרים אשר בבעלותם המלאה של מכשירי תנועה ו/או היצרן.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של היצרן או מכשירי תנועה בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

הסימנים המופיעים באתר הינם סימני המסחר אשר נרשמו ע"י בעליהם, ואין לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין של סימני המסחר.

שמירה על פרטיות

מכשירי תנועה מתייחסת במלוא הרצינות לאבטחת פרטיך האישיים. אבטחת פרטיותך בעת ניתוח הנתונים האישיים חשובה לנו מאד והיא מהווה גורם חשוב בהליכים המסחריים שלנו. עיבוד הנתונים האישיים, הנקלטים בעת הביקור באתרי הרשת שלנו, מתבצע על-פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

מכשירי תנועה משתמשת בנתונים האישיים שלך למטרת הניהול הטכני של אתרי האינטרנט, לניהול מערך הלקוחות, לצורך שאילתות לגבי מוצרים ולמטרות שיווק, בכל פעם בהתאם להיקף הנדרש.

העברת נתונים אישיים למוסדות ממלכתיים ולרשויות מתבצעת רק במקרים הבאים: (א) כאשר החוק במדינה מחייב זאת; (ב) על פי צו שיפוטי המורה על כך; או (ג) אם מכשירי תנועה תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר ואז תהא מכשירי תנועה רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר.

מכשירי תנועה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין מכשירי תנועה יכולה לאבטח את מערכות המידע וההתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. מכשירי תנועה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשות.

קוקיס (Cookies)

מכשירי תנועה משתמשת ב 'קוקיס' (cookies), מידע שנאסף ומאפשר ניתוח המשתמשים באתר על מנת לספק לך חווית משתמש טובה יותר.

קוקיס הן קבצי מלל קטנים הנשלחים לכונן המחשב שלך. הן מאפשרות ניווט קל ומעלות את רמת שביעות הרצון של המשתמש באתר האינטרנט. ניתן להשתמש בקוקיס כדי לוודא שהמחשב שלך מקושר לעמודים הרלוונטיים עבורך. הקוקיס יזוהה רק במחשב שלך. מכשירי תנועה נוקטת אמצעי זהירות בכדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

כדי למנוע אחסון קוקיס בכונן שלך עליך לבחור באפשרות "אל תקבל קוקיס" בהגדרות הדפדפן שלך. לקבלת מידע על אופן הבחירה בהגדרה זו נא עיין בהוראות היצרן של הדפדפן שברשותך. תוכל להסיר בכל עת קוקיס מהמחשב שלך. כאשר אינך מסכים לקבל קוקיס, זה עשוי לצמצם את מגוון ההצעות המוגשות לך. כל דפדפן אינטרנט פועל בצורה שונה, כדאי לבדוק את תפריט ה"עזרה" כדי לגלות כיצד לשנות את העדפות הקוקיס.

בנוסף, מכשירי תנועה נעזרת בחברת מחקר עצמאית. הם אוספים משוב ממשתמשים באמצעות סקר מקוון אשר כולל קוקיס ומוטמע באתר האינטרנט. אנו משתמשים במידע מסוג זה כדי לשפר את השירותים שאנו מספקים למשתמשים שלנו.

באזורים מסוימים של אתר suzuki.co.il אנו עשויים להטמיע תמונות ותכני וידאו מאתרים כמו YouTube. לכן, כאשר הינך מבקר בעמודים אלה, ייתכן שאתה מקבל קוקיס מאתרים אלה. מכשירי תנועה אינה אחראית להפצה של קוקיס אלה. יהיה עליך לבדוק את אתר האינטרנט של הצד השלישי הרלוונטי לקבלת מידע נוסף ועדכון העדפותיך.

אפשרות בחירה

ברצוננו להשתמש בפרטיך על מנת ליידע אותך על מוצרי החברה ושירותיה, ובמקרה הצורך, להציג בפניך שאלות לגביהם. ההשתתפות בפעילות זאת הינה כמובן וולונטרית ומתבצעת בהתאם להוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. לתשומת ליבך, כי עם הזנת פרטיך האישיים באתר תתבקש לאשר את השימוש בפרטיי ההתקשרות עימך ולאחר האישור ייתכן ותקבל פנייה מטעם מכשירי תנועה עם חומר רלוונטי לגבי המוצרים ו/או השירותים באתר. במידה ואינך מעוניין להשתתף בפעילות מעין זו, אנו נמנע את השימוש בפרטיך.

ההסכמה שלך

על ידי מסירת המידע שלך ל- suzuki.co.il, אתה מסכים לשימוש במידע שכפי שנקבע במדיניות זו. במידה ויחול שינוי במדיניות הפרטיות שלנו אנו נפרסם את השינויים בדף זה וייתכן שנציג הודעות בדפים אחרים באתר, על מנת שתוכל להיות מודע למידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו בכל עת.

הזכות לקבל מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: מנחם בגין 74, תל אביב 6751516 או פנה לשירותי האתר "צור קשר".

חופש הבחירה ודיוור

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: מנחם בגין 74, תל אביב 6751516, או פנה לשירותי האתר "צור קשר".

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

אבטחת האתר

מכשירי תנועה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, מכשירי תנועה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים באתר והפסקת השירות

מכשירי תנועה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו / יינתנו כסדרם / ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מכשירי תנועה או מפני נזקים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, במערכת של מכשירי תנועה או מי מטעמה.

מכשירי תנועה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, עיצוב, אופי וזמינות השירותים המוצעים בו או כל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים אלה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה קשיים בעת הגלישה באתר וכיוצ"ב. מכשירי תנועה לא תישא באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו.

דין ומקום שיפוט על השימוש באתר יחולו אך ורק במסגרת דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

שאלות, בקשות והערות

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר, או, באמצעות משלוח פקס למספר 03-5621291

או בדואר אלקטרוני בכתובת Liak@ael-group.co.il או בטלפון מספר: *6128.

תוכן ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden
וואצאפ צמה

צרו קשר

אנא עדכן את הפרטים הבאים ונציג מטעמנו יצור איתך קשר בהקדם

*כוכבית מייצגת שדה חובה

ההודעה נשלחה בהצלחה, אנו ניצור אתכם קשר בהקדם